fredag 10 april 2009

Skärtorsdagsmässa

Min bror skulle upptas i församlingen i den katolska kyrkan, så jag var med och delade högtiden med honom och övriga besökare. Kyrkan var helt full av människor av alla färger och former. Många präster, diakoner och korgossar/korflickor var också med denna skärtorsdagskväll. Det var rökelser, unison sång ledd av damkör och även fottvagning som en del i mässan. Totalt sett var det en fin och högtidlig mässa. Jag är glad att min bror har funnit sin tros hemvist. Den gåva av kärlek som Gud har gett männsikorna genom sin son Jesus är värd att tänka på varje dag, inte minst nu när vi firar påsk världen över.

Inga kommentarer: